Bezienswaardigheden Indianapolis - Tioga Tours (2024)

De meesten zullen de stad Indianapolis kennen van de Indianapolis 500, de belangrijkste autorace van de Verenigde Staten. Hoewel het niet makkelijk is om kaartjes te krijgen voor dit evenement in mei, is het eenvoudiger aanwezig te zijn bij oefenraces. Indianapolis heeft echter meer te bieden van uitlaatgassen en verbrand rubber. Het is namelijk de hoofdstad van de staat Indiana, er zijn enkele leuke musea en een groot aanbod aan parken. Struin bijvoorbeeld over de promenade van Georgia Street, rust uit in het White River State Park en breng een bezoek aan het Soldiers & Sailors Monument.

Bezienswaardigheden & activiteiten

Indianapolis Motor Speedway

Zoevende motoren, bandensporen op het asfalt en de geur van uitlaatgassen en verbrand rubber, je bevindt je in de race-arena van de Indianapolis 500. Deze autorace is de belangrijkste van de Verenigde Staten en wordt ook wel liefkozend 'Indy 500' genoemd. De Indy 500 vindt eind mei plaats op de zondag voor Memorial Day. In het bijbehorende Hall of Fame Museum kun je de winnende racewagens bekijken en de enorme trofee waar de snelheidsduivels om strijden. De Indianapolis 500 trekt eind mei bijna een half miljoen bezoekers. Het is niet eenvoudig om een kaartje te bemachtigen, voor de oefenrondes is dat een stuk makkelijker.

Indianapolis Museum of Art

In dit kunstmuseum voel je je als Europese bezoeker wellicht een beetje thuis; er is een grote collectie aan Europese kunst. Met name het post-impressionisme is goed vertegenwoordigd. Verder vind je er Afrikaanse, Zuid-Pacifische en Chinese kunst. Wil je na het cultuur snuiven een frisse neus halen, dan kun je terecht in het Fairbanks Art & Nature Park (met sculpturen in de open lucht).

White River State Park

Dit park vind je aan het randje van downtown Indianapolis. Naast diverse wandelpaden, tuinen en een serre met bloemen en vlinders kun je er ook een bezoek brengen aan het Eiteljorg Museum of American Indians & Western Art, waar je een collectie aantreft vol Native American-gebruiks voorwerpen en werken van Frederic Remington en Georgia O'Keeffe. Alsof dat nog niet genoeg is, is in White River State Park ook een dierentuin en een route langs het kanaal aangelegd. Ook leuk: de Indianapolis Zoo, die is opgedeeld in verschillende thema's.

Monument Circle

Indiana is een van Amerika's steden met het grootste aantal (oorlogs)monumenten. Het 87 meter hoge Soldiers & Sailors Monument in het hart van (downtown) Indianapolis valt wellicht het meest op. Dit monument werd in 1901 opgericht voor oorlogsveteranen uit Indiana. In de kelder van het monument kun je het Colonel Eli Lilly Civil War Museum bezoeken en bovenin het monument bevindt zich een uitzichtpunt, dat je via een lift of 330 traptreden kunt bereiken. Het uitzicht is de minieme toegangsprijs meer dan waard.

Indiana War Memorial Plaza

Het Indiana World War Memorial Plaza werd in eerste instantie gewijd aan veteranen uit Indiana die gevochten hadden in de Eerste Wereldoorlog. Het Plaza is een groot gebied waar diverse oorlogsmonumenten, musea, parken, fonteinen en standbeelden te vinden zijn. Het opvallendst is het massieve Indiana World War Memorial, dat 64 meter de lucht in steekt. Het ontwerp is gebaseerd op het Mausoleum van Halicarnassus, een van de zeven klassieke Wereldwonderen.

Andere musea

In Indianapolis vind je een musea met uiteenlopende thema's. Zo draait het in het Civil War Museum om de burgeroorlog en in het Indiana Medical History Museum om de ontwikkeling van de medische wereld. Dit museum is gevestigd in een oud psychiatrisch ziekenhuis, je kunt er een rondleiding volgen door een voormalig pathologielaboratorium en een ouderwetse autopsiekamer. Een museum waar het thema minder cru is, is de Kurt Vonnegut Memorial Library. In dit bescheiden museum vind je voorwerpen die schrijver Kurt Vonnegut verzamelde, zoals sigaretten en afwijzingsbrieven op zijn sollicitaties.

Crown Hill Cemetery

Crown Hill Cemetery is met een oppervlakte van 225 hectare de op twee na grootste begraafplaats in de Verenigde Staten. In totaal zijn er meer dan 200.000 graven, waaronder graven van beroemdheden als voormalig president Benjamin Harrison. Er worden diverse rondleidingen georganiseerd, waarbij je onder andere langs de Gothic Chapel en beroemde graven loopt. Je kunt ook een kaart halen en zelf de mooie begraafplaats verkennen.

Scottish Rite Cathedral

Deze kathedraal wordt vaak beschouwd als het mooiste neo-gothische bouwwerk in de Verenigde Staten. De Scottish Rite Cathedral werd gebouwd tussen 1927 en 1929 en wordt onder andere gekenmerkt door de 65 meter hoge toren. Andere bijzondere kenmerken zijn een balzaal, gedecoreerde plafonds, een groot orgel, houten ornamenten en glas-in-loodramen.

Feiten

StaatIndiana
CountyMarion
Oppervlakte964 km²
Hoogte218 meter
Inwoners839.000
TijdzoneEastern Time Zone (tijdverschil met Nederland: 6 uur vroeger)

Geschiedenis

Zoals in veel Amerikaanse gebieden waren de eerste inwoners van het huidige Indianapolis indianen. De indianen bleven in het gebied tot 1820, het jaar waarin ze werden verdreven naar andere gebieden. In hetzelfde jaar werd Indianapolis aangewezen als gebied waar de nieuwe hoofdtad van de staat Indiana gerealiseerd zou worden. Het is gebruikelijk dat Amerikaanse staatshoofdsteden zo dicht mogelijk in het midden van de staat liggen. In het geval van Indianapolis is dit wel heel letterlijk genomen: Indianapolis ligt exacht in het midden van de staat. De stad werd op deze plaats gebouwd vanwege de aanwezigheid van de White River, en men dacht dat dat praktisch zou zijn uit transportoverwegingen. Later bleek echter dat de rivier te zanderig was om bruikbaar te zijn.

De naam Indianapolis is bedacht door Jeremiah Sullivan, een van de rechters van de Indiana Supreme Court. Hij heeft letterlijk de naam van de staat Indiana genomen, en het Griekse woord voor stad, ‘polis’, eraan toegevoegd. Op 10 januari 1825 werd de stad in gebruik genomen als hoofdstad. Op de plaats van het huis van de voormalige gouverneur werd het bekende Soldiers' and Sailors’ Monument gebouwd, liggend aan de Monument Circle.

Met de komst van de spoorweg begon de stad flink te groeien. Indianapolis werd zelfs de eerste stad ter wereld met een treinstation waar je over kon stappen op een andere trein. Tegen de eeuwwisseling was Indianapolis uitgegroeid tot een grote stad, met de autofabricage als belangrijkste bedrijfstak. Indianapolis kreeg als bijnaam ‘the crossroads of America’ vanwege de vele verbindingen met andere belangrijke steden als Chicago, Louisville en Detroit. Met deze snelle groei van de stad kwamen er steeds meer immigranten, waardoor ook de voorsteden explosief groeiden. In het begin waren de onderlinge relaties redelijk goed: tijdens de nacht dat Martin Luther King Jr. werd vermoord was Indianapolis de enige grote stad in de VS waar geen rellen uitbraken. Later verslechterden de verhoudingen echter, met name met het groeien van de Afrikaans-Amerikaanse bevolking. Officieel mocht er geen onderscheid gemaakt worden, maar in de praktijk kwam het steeds vaker voor dat gekleurde mensen geweigerd werden in scholen of andere openbare gebouwen.

In 1970 werd besloten tot de Unigov, waarbij het plaatselijke stadsbestuur en het ‘country’ bestuur samen gingen werken. Men besloot dat het belangrijk was voor de toekomst van de stad om Indianapolis weer als één geheel te zien. Diverse acties werden ondernomen om de voorsteden met de stad te verbinden en de bedrijventerreinen en -centra werden flink onder handen genomen. De stad herwon haar status als transportcentrum en werd weer op de toeristenkaart geplaatst. Ook werden diverse conventiecentra opgeknapt, evenals het regionale vliegveld en het stadion van de grote trots van Indianapolis: de Indianapolis Colts.

Klimaat

Bovenstaande klimaatgegevens zijn historische gemiddelden voor de plek op de kaart.Het weer is onvoorspelbaar, deze gegevens dienen dan ook puur als indicatie.

Bezienswaardigheden Indianapolis - Tioga Tours (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5948

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.