Reisgids Indianapolis | Alle bezienswaardigheden, wat te doen en zien in Indianapolis (2024)

Indianapolis is de hoofdstad van de Staat van Indiana. De eerste vermeldingen van deze stad stammen uit de 19e eeuw. Indianapolis is het grootste centrum van de auto-industrie in het westen van de VS. Op het grondgebied van de stad zijn ook verschillende circuits geopend waar nieuwe modellen van auto's getest worden en diverse sport- race- wedstrijden plaats vinden.

Naast sportcompetities zijn er vele culturele evenementen in de stad. Toeristen kunnen bijvoorbeeld een bezoek afleggen aan, het International Indianapolis Festival, het Theatre Fringe Festival, het Heartland Film Festival, het Muziek Festival van Midwest en het Jazz Festival van Indy Fest. De stad is zeer aantrekkelijk uit architectonisch oogpunt. Hier vindt u moderne prachtige gebouwen, faciliteiten van de vorige eeuw, en prachtige omgevingen gescheiden door park zones. Uw wandelingen door de stad zullen veel interessanter zijn als u ze combineert met een bezoek aan de verschillende bezienswaardigheden, waar Indianapolis rijk aan is.

De Schotse Rite kathedraal is een van de belangrijkste historische bezienswaardigheden van de stad. Tegenwoordig wordt deze vaak gebruikt om grote zakelijke bijeenkomsten, feesten en concerten te realiseren. Om feestdagen en speciale evenementen uit te organiseren, heeft de kathedraal een grote mooie feestzaal, en diverse zalen waar regelmatig lezingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Theaterliefhebbers kunnen het Indiana Repertory Theater bezoeken, waar comedy, klassiek, drama en moderne toneelstukken voor u worden opgevoerd.

De stad heeft verschillende botanische tuinen en natuurreservaten, de meest aantrekkelijke is een park genaamd 'Vlinders van het paradijs". Hier kunt u honderden soorten kleurrijke vlinders zien, er zijn paviljoens met vogels en prachtige picknickplaatsen. Met de geschiedenis van de ontwikkeling van de stad zal u aan het Indiana State Museum kennis maken, dat de verzameling van de culturele, economische en militaire successen toont. Waardevolle historische en archeologische artefacten zijn ook vertegenwoordigd in het Museum van American Indians.

Het Indianapolis Arts Centre is tot ver buiten de stadsgrenzen bekend. Het is gevestigd in een complex van gebouwen op een grondgebied van meer dan 12 hectare. Het complex beschikt over 13 studio's met moderne apparatuur, waar regelmatig foto- en kunsttentoonstellingen worden gehouden. Ook zijn er drie grote tentoonstellingszalen, een zeer interessante souvenirwinkel en een grote bibliotheek. Dit centrum herbergt een verscheidenheid aan culturele evenementen gewijd aan verschillende gebieden van hedendaagse kunst.

Liefhebbers van natuurlijke attracties zullen Fort Harrison State Park leuk vinden. Het gebied is ongeveer 1700 hectare. Op het grondgebied van dit park zijn er speciale wandelpaden en ook diverse sportvelden en speciaal uitgeruste plaatsen voor een picknick. Op het grondgebied van dit enorme park zijn er ook enkele interessante historische bezienswaardigheden. Hier zie je de gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd voor militaire kampen.

Er zijn interessante attracties in Indianapolis, zelfs voor de kleinste reizigers. Ze zullen geïnteresseerd zijn om het Kindermuseum te bezoeken. Het is meer een modern uitgaanscentrum, waar kinderen worden uitgenodigd om actieve rust te combineren met cognitieve activiteiten. In dit museum is er een klimmuur, draaimolens voor kinderen van verschillende leeftijden en nog eens 10 thematische galerijen met interactieve exposities gewijd aan verschillende wetenschapsgebieden.

In het hart van de stad, is een interessant gedenktekencomplex, War Memorial Plaza. Het gebied is meer dan 10 hectare. Hier kunt u veel interessante monumenten zien, gewijd aan het Amerikaanse leger, die hebben deelgenomen aan verschillende militaire operaties. Het grondgebied van het gedenkcomplex is nu versierd met prachtige fonteinen en in het warme seizoen zijn veel landschapsdecoraties te zien op zijn grondgebied.

Een opmerkelijke excursiefaciliteit is het herenhuis van Benjamin Harrison. Het wordt beschouwd als een van de mooiste architectonische monumenten in de stad. Door de jaren heen heeft dit landhuis zijn oorspronkelijke uiterlijk behouden. Binnen zijn muren vandaag, is een interessant museum van boeken. Naast zeldzame gedrukte publicaties kunnen museumbezoekers veel andere antiekstukken en de persoonlijke bezittingen van de beroemde eigenaar van het landhuis zien.

Dit artikel over Indianapolis is beschermd met auteursrecht en het publiceren van deze gegevens is alleen toegestaan wanneer met bronvermelding en een directe link naar www.orangesmile.com

Cincinnati - 159.8 km
Cincinnati neemt een bijzondere plaats onder de oudste Amerikaanse steden. Het behoort tot de steden van de VS, waarmee de geschiedenis van het land is begonnen. Het symbool van de stad is een varken en het verdient...
verder

Chicago - 265.4 km
Als iemand Chicago zegt, denken we misschien onmiddellijk aan de maffia. En niemand van ons zal Chicago waarschijnlijk een van de culturele hoofdsteden van de staten noemen. Maar deze stad heeft alles wat een groot...
verder

Detroit - 386.4 km
Detroit ligt in het zuid-oosten van Michigan. De stad werd gesticht door de Fransman Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac in het begin van de XVIIIe eeuw. De bevolking van de stad met de voorsteden telt meer...
verder

Reisgids Indianapolis | Alle bezienswaardigheden, wat te doen en zien in Indianapolis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5950

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.